بررسی گرایش های موضوعی کتاب های اطلاعاتی کودکان و نوجوانان  طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۴

بررسی گرایش های موضوعی کتاب های اطلاعاتی کودکان و نوجوانان طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۴

پژوهشگر: آزاده غیبی زاد

چکیده: پژوهش حاضر به بررسی روند انتشار و گرایشهای موضوعی کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان، طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ می پردازد. هدف از این پژوهش، تعیین گرایشهای موضوعی کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان طی سالهای مذکور و تعیین خلأها و کمبودهای موجود در موضوعات منتشر شده می باشد. بدین منظور، کتابشناسی کتابهای اطلاعاتی منتشر شده برای کودکان و نوجوانان، در پنج سال مورد مطالعه از طریق جستجو در پایگاه اطلاعاتی کتابشناسی ملی گردآوری و کلیه کتابها در ۱۷ رده موضوعی دسته‌بندی شده‌اند. نتــایج پژوهش نشان می‌دهد که انتشار کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان تنهـــا در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ روند رو به رشدی داشته است و از آن پس دچار سیر نزولی شده و در سال ۱۳۸۴ به پایین ترین میزان خود رسیده است.بیشترین درصد موضوعات منتشر شده طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، به ترتیب مربوط به موضوعات علوم (۲/۳۸%)، سرگذشتنامه ها (۲۶/۱۶%)، و تاریخ و جغرافیا (۹% ) می‌باشد. همچنین، موضوعات جامعه شناسی، کشاورزی، و ادبیات به ترتیب با ۳۸/.%، ۶۴/۰% و ۸۹/۰% کمترین عناوین منتشر شده می باشند.

کلیدواژه‌ها: کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان، ادبیات کودکان و نوجوانان، ایران.

 منبع:

غیبی‌زاد،‌ آزاد (۱۳۸۶) بررسی گرایش های موضوعی کتاب های اطلاعاتی کودکان و نوجوانان طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۴. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی.  ۳۹.

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*