سیکل بازتولید روابط نابرابر اجتماعی از طریق مطالعه

سیکل بازتولید روابط نابرابر اجتماعی از طریق مطالعه

۰۰۱ کسانی که ثروت بیشتری دارند، اوقات فراغت بیشتری دارند.

۰۰۲ کسانی بیشتر مطالعه می‌کنند که فراغت بیشتری دارند.

۰۰۳ کسانی که بیشتر مطالعه می‌کنند از وجهه خوبی برای کسب موقعیت‌های اجتماعی و ثروت برخوردارند.

۰۰۴ بازگشت به ۰۰۱

 با الهام از:

خندان، محمد (۱۳۸۸)  مطالعه و سرمایه نمادین: تاملی درباره اقتصاد کنش‌های مطالعه در فضای اجتماعی مدرن. کتاب ماه کلیات. ۱۴۳ صفحات۵۸-۶۵.

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*