آیا مطالعه به عنوان شاخص رشد و توسعه به حساب می‌آید؟

آیا مطالعه به عنوان شاخص رشد و توسعه به حساب می‌آید؟

در بسیاری از متونی که پیرامون مطالعه نگاشته شده‌ است، یک عبارت به طور مشترک و متواتر دیده می‌شود:

… یکی از از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی گرایش اعضای جامعه به مطالعه کتاب است …

چنین ادعایی  بدین معناست که:

۱- تعریف مطالعه به عنوان یک شاخص وجود دارد؛

۲- ابزار سنجش این شاخص طراحی شده است؛

۳- در دوره‌‌های زمانی معینی این شاخص (به همراه سایر شاخص‌های توسعه) سنجش و گزارش می‌شود.

در حالی که هیج‌یک از سه وضعیت بالا درباره مطالعه صدق نمی‌کند.

منابعی که در آنها به این مطلب اشاره شده است:

نادری، فاطمه؛ شعبانی، احمد؛ عابدی، محمدرضا (۱۳۸۹) مطالعه در عصر دیجیتال: از اندیشه‌های کنتون اوهارا تا زایمینگ لیو. تهران: چاپار. ص. ۱۳.

اشرفی‌ریزی، حسن (۱۳۸۳) درآمدی بر مطالعه و نقش خدمات ویژه کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگ مطالعه. تهران: چاپار. ص. ۱۰.

اشرفی‌ریزی، حسن؛ کاظم‌پور، زهرا (۱۳۸۸) آشنایی دانشجویان با شیوه‌های مطالعه (پژوهشی در متون). کتاب ماه کلیات.سال دوازدهم، شماره یازدهم، آبان شماره ۱۴۳. ص. ۷۰.

یعقوب‌زاده، رحیم (۱۳۸۳) کتاب و کتابخوانی نزد ایرانیان. روزنامه شرق (۲۰/۲/۱۳۸۳)

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*