مطالعه برای تفریح، تفنن و سرگرمی

مطالعه برای تفریح، تفنن و سرگرمی

در متون فارسی به واسطه ترجمه واژه Leisure دچار گمگشتگی معنایی شده است. به روابط معنایی زیر دقت شود:

Leisure: time when you are not working or studying and can relax and do things you enjoy. syn FREE TIME

enjoy: ۱. to get pleasure from something, 2. to have something good such as success or particular ability or advantage.

pleasure: the felling of happiness, satisfaction or enjoyment that you can get from and experiment.

در متون فارسی کلمه Leisure در ابتدا به معنای اوقات فراغت ترجمه شده است که به مرور مفهوم تفریح، تفنن و سرگرمی از آن استنباط شده است. در حالی که این مفهوم از لغت انگلیسی آن برنمی‌آید. چنین تلقی از این لغت باعث شده است که عده‌ای مفهوم مطالعه برای سرگرمی یا مطالعه برای تفریح و تفنن را ترویج کنند که به نظر اشتباه می‌آید و Reading in leisure به معنای مطالعه در اوقات بیکاری یا مطالعه آزاد  و Reading for pleasure به معنای خواندن به قصد لذت  معنایدقیق‌تری به نظر می‌رسد.

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*