کتاب‌ها و روسپی‌ها در خیابان یکطرفه: عدد ۱۳

کتاب‌ها و روسپی‌ها در خیابان یکطرفه: عدد ۱۳

وقتی روی این عدد تامل می‌کنم، احساس لذتی دردناک به من دست می‌دهد.

مارسل پروست

کتاب سفت بسته شده و هنوز عفیف، آن قربانی را انتظار می‌کشد که قبلا خون لبه‌های سرخ کتاب‌های قطور را جاری کرده است؛ دخول یک اسلحه را، یا کارد کاغذ بری را تا پرده از آن برداد.

مالارمه

۱- کتاب‌ها و روسپی‌ها را می‌توان به بستر برد.

۲- کتاب‌ها و روسپی‌ها زمان را در هم می‌بافند، بر شب مانند روز، و بر روز مانند شب حکم می‌کنند.

۳- نه کتاب‌ها برای دقیقه‌ها ارزش قائلند، و نه روسپی‌ها. اما آشنایی نزدیک‌تر با آنها نشان می‌دهد در واقع چقدر عجول‌اند. همین که توجه‌مان به آنها معطوف شود، شروع به شمردن دقیقه‌ها می‌کنند.

۴- کتاب‌ها و روسپی‌ها همواره در عشقی ناکامیاب نسبت به یکدیگر بع سر برده‌اند.

۵- کتاب‌ها و روسپی‌ها هر دو مردان ویژه‌ی خود را دارند؛ مردانی که از طریق آنها گذران زندگی می‌کنند؛ و عذابشان می‌دهند، در این زمینه، مردان ویژه‌ی کتاب‌ها منتقدان‌اند.

۶- کتاب‌ها و روسپی‌ها در موسسه‌های عمومی جای دارند- مشتری هر دو دانشجویان‌اند.

۷- کتاب‌ها و روسپی‌ها- به ندرت کسی که تصاحب‌شان می‌کند، شاهد مرگ‌شان می‌شود. پیش از آن که عمرشان به سر رسد گم و گور می‌شوند.

۸- کتاب‌ها و روسپی‌ها خیلی علاقه دارند توضیح دهند چگونه این به این روز و حال افتاده‌اند: و از گفتن هیچ دروغی فروگذار نمی‌کنند. در واقع، اغلب، سیر و چگونگی ماجرا را متوجه نشده‌اند، سال‌ها دنبال دلشان رفته‌اند، و روزی بدن فربه در همان نقطه‌ای برای خودفروشی می‌ایستد رفته‌اند، و روزی بدنی فربه در همان نقطه‌ای برای خودفروشی می‌ایستد که صرفا برای آموختن درس زندگی توقفی داشته باشد.

۹- کتاب‌ها و روسپی‌ها وقتی نمایش می‌دهند، دوست دارند پشت کنند.

۱۰- کتاب‌ها و روسپی‌ها زاد و رودشان زیاد است.

۱۱- کتاب‌ها و روسپی‌ها- راهبه‌ی پیر- روسپی جوان. چقدر کتاب هست که زمانی بدنامه بود و اکنون راهنمای جوانان است.

۱۲- کتاب‌ها و روسپی‌ها دعوا مرافعه‌شان را جلو چشم همه می‌کنند.

۱۳- کتاب‌ها و روسپی‌ها – پانویس‌های یکی، اسکناس‌های دیگری در جوراب‌های بلندش است.

بنیامین، والتر (۱۳۸۰) خیابان یک طرفه. ترجمه حمید فرازنده. تهران: نشر مرکز. ص ۳۴-۳۵.

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*