مهارت‌ها و عادات مطالعه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه

مهارت‌ها و عادات مطالعه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه

سنجش مهارت‌ها و عادات مطالعه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه

ویدا صیفوری: مربی امور آموزشی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه رازی کرمانشاه؛ saifouri.v@gmail.com

 چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی وآگاهی از مهارت‌ها و عادات مطالعه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شده است.

روش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام گرفته است. پرسشنامه حاوی ۲۷ سؤال در قالب سه بخش شامل یک بخش اطلاعات جمعیت‌شناختی و دو بخش مهارت‌ها و عادات مطالعه است که هر کدام در ۱۰ حیطه با مقیاس لیکرت ۵ درجه‌ای از خیلی‌کم تا خیلی‌زیاد نمره‌گذاری شده است. سطح معنی‌داری ۰۵/0P≤ در نظر گرفته شد. به‌منظور انجام آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون مجذور کا و آزمون تی و برای تحلیل آن‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شد.

یافته‌ها: براساس نتایج به‌دست آمده، عمده مشکلات دانشجویان به‌ترتیب در زمینه عدم غلبه بر عوامل مداخله‌گر و استرس‌زا حین مطالعه، نداشتن مطالعه کاربردی و خلاقانه، عدم توانایی در مدیریت زمان، عدم توانایی در مطالعه انتقادی و دقیق‌خوانی و مطالعه باری‌به‌هر جهت بود. در نهایت، به‌نظر رسید دانشجویان در زمینه‌های درک مطلب، عادات مطالعه و یادداشت‌برداری حین مطالعه در مقایسه با سایر موارد وضعیت مناسب‌تری دارند.

اصالت/ارزش: از دلایلی که بعضی دانشجویان از تلاش خود نتیجه مطلوبی به‌دست نمی‌آورند، نداشتن آگاهی از شیوه مطالعه و مهارت‌های مربوط به آن است. اصول اصلی مطالعه شامل مواردی هستند که با دانستن و به‌کارگیری آن‌ها می‌توان بازده مطالعه را بالا برد. این پژوهش با توجه به اهمیت تعیین مهارت‌های مطالعه دانشجویان و ارتباط آن با امور تحصیلی دانشجویان انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها: مهارت‌های مطالعه، عادات مطالعه، دانشجویان، دانشگاه رازی کرمانشاه

منبع: سنجش مهارت‌ها و عادات مطالعه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشان. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۱۸ (۱)، ۸۹-۱۰۰. دانلود مقاله

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «مجله مطالعات خواندن» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که در کنار همکاری علمی شما عزیزان، تداوم کار این سایت به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وابسته است. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند:

[WPDonateZarinpal]

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*