برای این کتاب‌ها اجازه گرفته‌ایم

برای این کتاب‌ها اجازه گرفته‌ایم

… پرویس پس از مدتی ضرب گرفتن روی میز از جا بلند می‌شود. قفسه‌ی کتاب توجهش را جلب کرده است. در شیشه‌ای را باز می‌کند، سر را به سویی خم می‌کند و نوشته‌ی پشت کتاب‌ها را می‌خواند، کتابی بیرون می‌کشد و ورق می‌زند. بعد یکی دیگر بر می‌دارد و باز ورق می زند تا نوبت به کتاب دیگری برسد. آخر سر کتاب‌ها را دوباره توی قفسه می چیند.

الیزا کیرش‌بائوم می‌گوید: «کتاب‌ها بدون استثنا محتوای طبی دارند.»

«بله، دارم می‌بینم»

الیزا می‌گوید: «برای این کتاب‌ها اجازه گرفته‌ایم

یعقوب کذاب، نوشته یورک بکر، ترجمه علی اصغر حداد ص. ۱۸۶

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*