جایگاه خواندن در گذران وقت مردم ایتالیا

جایگاه خواندن در گذران وقت مردم ایتالیا

منبع: Daily Routines in 22 Counteries: Diary Evidence of Average Daily Time Spent in Thirty Activites

ابزار گردآوری اطلاعات: روزنوشت

جامعه: ۱۸ تا ۶۴ ساله

تعداد نمونه: ۳۴۰۲۴ (۱۶۵۴۱ مرد و ۱۷۴۸۳ زن)

زمان اجرا: ۰۳-۲۰۰۲

خلاصه گزارش: بر طبق این گزارش سرانه مطالعه مردم ایتالیا ۱۷ دقیقه در روز است همچنین مردان بیشتر از زنان زمان خود را به مطالعه اختصاص می‌دهند.

فعالیت

جمعیت

کل

مردان

زنان

دقیقه: ساعت

گروه ۱- شغل درآمدزا

 

 

 

۱-      کار درآمدزا خارج از خانه

۳:۲۲

۴:۳۹

۲:۰۶

۲-      کار درآمدزا در خانه

۰:۰۴

۰:۰۵

۰:۰۳

۳-      مطالعه و آموزش در راستای کار

۰:۰۹

۰:۰۹

۰:۱۰

۴-      تکالیف درسی

۰:۱۲

۰:۰۹

۰:۱۴

۵-      سفر کاری مرتبط

۰:۳۰

۰:۳۹

۰:۲۱

گروه ۲- اشتغال بدون درآمد

 

 

 

۶-      پخت و پز در خانه

۱:۰۱

۰:۱۵

۱:۴۶

۷-      کارهای دیگر خانه، تعمیرات و باغ‌بانی

۱:۱۶

۰:۳۱

۲:۰۰

۸-      خرید و دیگر کارهای خانه

۰:۳۱

۰:۲۳

۰:۴۰

۹-      سفرهای مرتبط با خانه‌داری و بهداشت فردی

۰:۱۵

۰:۱۳

۰:۱۸

گروه ۳- پرستاری

 

 

 

۱۰-   مراقبت از  کودکان- بهداشتی

۰:۱۳

۰:۰۵

۰:۲۰

۱۱-   مراقبت از کودکان- اجتماعی، عاطفی و ذهنی

۰:۱۰

۰:۰۸

۰:۱۱

۱۲-   سفرهای مرتبط با مراقبت از کودکان

۰:۰۴

۰:۰۲

۰:۰۶

۱۳-   مراقبت از حیوانات (به جز قدم زدن با سگ‌ها)

۰:۰۱

۰:۰۱

۰:۰۱

گروه ۴- امور شخصی

 

 

 

۱۴-   خواب و چرت‌زدن

۸:۱۱

۸:۱۰

۸:۱۲

۱۵-   شستشو، لباس‌پوشیدن و سایر امور شخصی

۱:۰۱

۱:۰۱

۱:۰۲

۱۶-   غذا خودن (در خانه)

۱:۴۰

۱:۳۹

۱:۴۰

۱۷-   قدم زدن (قدم زدن با سگ‌ها را هم شامل می‌شود)

۰:۲۰

۰:۲۲

۰:۱۹

۱۸-   ورزش

۰:۱۱

۰:۱۶

۰:۰۷

گروه ۵- امور سازمانی و داوطلبانه

 

 

 

۱۹-   امور سازمانی و داوطلبانه

۰:۱۵

۰:۱۱

۰:۱۸

گروه ۶- امور اجتماعی

 

 

 

۲۰-   رستوران، بار، مکان‌های عمومی و کافه‌ها

۰:۱۳

۰:۱۶

۰:۱۱

۲۱-   مهمانی، دید و بازدید و امور اجتماعی خارج  از خانه

۰:۳۹

۰:۴۷

۰:۳۱

۲۲-   مهمانی و امور اجتماعی در داخل خانه

۰:۱۶

۰:۱۴

۰:۱۹

۲۳-   اوقات فراغت بیرون از خانه

۰:۰۶

۰:۰۶

۰:۰۵

۲۴-   سایر سفرها

۰:۴۰

۰:۴۶

۰:۳۵

گروه ۷- سایر فعالیت‌های اوقات فراغت

 

 

 

۲۵-   استراحت و انجام ندادن هیچ‌کاری

۰:۲۸

۰:۲۸

۰:۲۸

۲۶-   کار با رایانه و اینترنت (شامل بازی‌ها)

۰:۰۶

۰:۱۰

۰:۰۳

۲۷-   تماشای تلویزیون

۱:۳۱

۱:۴۲

۱:۲۱

۲۸-   رادیو، آی‌پاد و سایر شنیدنی‌ها

۰:۰۳

۰:۰۴

۰:۰۴

۲۹-   خواندن

۰:۱۷

۰:۱۹

۰:۱۶

۳۰-   سایر فعالیتهای اوقات فراغت و سرگرمی‌ها

۰:۱۰

۰:۱۰

۰:۱۱

 

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «مجله مطالعات خواندن» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که در کنار همکاری علمی شما عزیزان، تداوم کار این سایت به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وابسته است. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند:

[WPDonateZarinpal]

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*